Vi äger ca 150 fastigheter på 80 orter över hela Sverige. I vårt bestånd finns kontor, butiker, verkstäder, produktionslokaler och lager som får verksamheter att växa och frodas. Så om du söker ny jordmån till ditt företag, kontakta oss.