Gammal silo ger plats för nytt i Aspholmen

På Aspholmen i Örebro har en av våra silos länge stått som ett känt landmärke. Den håller nu på att rivas och ersättas med handel, service och en stor kontorsbyggnad som en modern symbol för det nya, framväxande Aspholmen.

För mer information om projektet kontakta: 
Bo Lindskog
Utvecklingschef
Telefon: +46 10 556 33 51
Mobil: +46 70 605 29 00
bo.lindskog@lantmannen.com