Från lager till livsmedel i Falkenberg

I Falkenbergs klassiska inre hamn har äldre lagerbyggnader gett plats åt Stora Coop som har byggts av Lantmännen Fastigheter. Butiken är öppnar den 25.e september 2018.

För mer information om projektet kontakta:
Petter Melin
Regionchef
Telefon: +46 10 556 06 97
Mobil: +46 76 807 53 33
petter.melin@lantmannen.com