Från lager till livsmedel i Falkenberg

I Falkenbergs klassiska inre hamn kommer äldre lagerbyggnader att ge plats för Stora Coop som byggs med Lantmännen Fastigheter som hyresvärd. Butiken är under uppförande och beräknas stå färdig i september 2018.

För mer information om projektet kontakta:
Petter Melin
Regionchef
Telefon: +46 10 556 06 97
Mobil: +46 76 807 53 33
petter.melin@lantmannen.com